معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش گفت: متأسفانه اعتباری برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه برای وزارت آموزش‌وپرورش تعریف‌نشده است.

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده درباره شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه در سال تحصیلی پیش رو اعلام کرد: بر اساس مسئولیتی که در مبارزه با بی‌سوادی در معاونت آموزش ابتدایی داریم، مسئله کودکان بازمانده از تحصیل و برگرداندن آن‌ها به چرخه تحصیل، یکی از اموری است که پیگیری می‌کنیم؛ هرچند که مسئله این کودکان موضوعی به نام رفع موانع جذب دارد که خارج از وظیفه آموزش‌وپرورش است، مثل شرایط بد اقتصادی خانواده اما درمجموع آموزش این کودکان بر عهده آموزش‌وپرورش است.

او ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع چند سال است که علی‌رغم اینکه اعتبارات لازم را هم برای این کار نداریم و حمایت هم نشدیم، سعی کردیم به‌صورت همه‌جانبه مسئله کودکان بازمانده از تحصیل را پیگیری کنیم و بتوانیم آن‌ها را به چرخه تحصیل برگردانیم.

او خاطرنشان کرد: بر اساس تقسیم‌کار کشوری که وجود دارد، اسامی را از سازمان ثبت‌احوال دریافت می‌کنیم و با سامانه ثبت‌نامی خودمان تطبیق می‌دهیم و مشخص می‌شود که این کودکان خارج از مدرسه هستند. این‌ها اسامی کلی هستند که باید آن‌ها را تفکیک و به استان‌ها ارسال کنیم و بعد مراحل شناسایی و جذب این کودکان آغاز می‌شود. سپس مدیران مدارس، رؤسای مناطق با همکاری سازمان‌های مختلف به‌ویژه شورا‌ها با تمام امکاناتی که می‌توانند فراهم کنند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا این کودکان را به چرخه تحصیل برگردانند و کودکان بازمانده را جذب کنند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل گفت: خوشبختانه در سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل را داشتیم و از رقم ۳۱ هزار نفر در سال ۹۶-۹۷ به رقم ۳۴۴۸۰ در سال ۹۷-۹۸ رسید.