رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

پوشش ۲۶ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پوشش ۲۶ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از این فرزندان در مراکز شبه خانواده و ۱۶ هزار نفر از آن‌ها نیز در خانواده‌های جایگزین نگهداری می‌شوند. به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا ضمن بازدید از شیرخوارگاه آمنه با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی این سازمان رشد و افزایش فرزندخواندگی است، افزود: بر اساس این سیاست، سامانه جامع فرزندخواندگی در کشور در حال راه‌اندازی بوده و در استان تهران به شکل پایلوت در حال انجام است. سیاست بهزیستی این است که فرزندان بی‌سرپرست و بد سرپرست به‌جای حضور در مراکز، در خانواده‌ها به شکل امین موقت یا فرزندخواندگی دائمی حضور داشته باشند. او با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر میزان فرزندخواندگی رشد خوبی پیداکرده است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم روند فرزندخواندگی را بیش‌ازپیش تسهیل کنیم تا کسانی که نسبت به این کار تمایل دارند با مشکلات کمتری مواجه شوند.