مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از توسعه طرح پلیس دوچرخه‌سوار در بیش از چهار منطقه پایتخت از سال آینده خبر داد. سرگرد سید مسلم موسوی، در گفت‌وگو با مهر در تشریح طرح پلیس دوچرخه سوار، گفت: در سال ۱۳۹۷ پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هدف ارتقای فرهنگ عبورومرور و روان‌سازی ترافیک و انضباط ترافیکی به ویژه در معابر پرترافیک و پرتردد به‌صورت پایلوت اقدام به راه‌اندازی پلیس دوچرخه‌سوار در برخی از خیابان‌های مناطق ۶ و ۱۲ شهر تهران با همکاری سازمان حمل‌ونقل شهرداری تهران کرده است. وی افزود: اجرای این طرح با هدف کاهش آلودگی هوا و ایجاد بستری برای مشارکت مردم در استفاده از دوچرخه به‌خصوص در بخش‌های مرکزی شهر تهران که حالت کوه پایه ندارند و تردد دوچرخه در آن آسان است، انجام شده است.

وی ادامه داد: هدف ما در این حوزه این است خود ما یعنی پلیس، فرهنگ استفاده از دوچرخه را در جامعه توسعه دهیم هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر استفاده از پلیس دوچرخه‌سوار سابقه طولانی دارد و در تاریخچه کشورهای دیگر اگر جست‌وجو کنید می‌بینید که مأموران پلیس برای انجام مأموریت‌های شأن از دوچرخه استفاده می‌کنند.