دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: افزایش جرایم تا ۲۵ درصد تلفات حوادث رانندگی را حداقل در سال جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد. به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی افزود: در حمل و نقل جاده‌ای سه عامل اصلی انسان(کاربر)، وسیله نقلیه و راه به عنوان عوامل اصلی بروز حوادث عنوان می‌شود که البته عوامل دیگری همانند محیط و عوامل فرعی نیز وجود دارد؛ اما مهم ترین عامل براساس نظر پلیس در تصادفات رانندگی عامل کاربر(انسان) یا راننده است که در حوادث نقش بیشتری دارد.