رئیس دادسرای جنایی تهران از مرگ زوج جوان به علت گازگرفتی در خودرو به علت نداشتن محل اقامت پس از بستری کردن کودک یک ساله خود در بیمارستان خبر داد. به گزارش رکنا، محمد شهریاری افزود: آن‌ها به دلیل نداشتن محلی برای اقامت، در خودرو خوابیده بودند و به دلیل سرمای هوا، در خودرو پیک‌نیک روشن کرده و به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.