رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بر اساس آماری که سازمان نظام پرستاری دارد، سالانه بیش از 2700 پرستار مهاجرت می‌کنند که زنگ خطری جدی برای نظام سلامت است. به گزارش تسنیم، محمدتقی جهانپور؛ دیروز در جلسه شورای عالی نظام پرستاری اظهار کرد: جامعه پرستاری جزو ارزشمندترین نیروهای حوزه سلامت هستند و در همین راستا بسته ماندگاری پرستاران در حال تدوین است.