ورود مجلس به بحث خودکشی دانشجویان پزشکی

نماینده مجلس از ورود کمیسیون بهداشت به بحث خودکشی دانشجویان پزشکی خبر داد. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: درباره بحث خودکشی دانشجویان پزشکی، از مراجع ذیصلاح یعنی دستگاه‌های حقوقی، قضایی و امنیتی اطلاعاتی، گزارش خواسته ایم که قرار است اطلاعاتی را در این رابطه به ما ارائه کنند.