با وجود اینکه هنوز گزارش‌ها از کمبود شیرخشک در شهرهای مختلف حکایت دارد ، دیروز رئیس سازمان غذا و دارو گفت:‌ در مجموع ۳۰ روز آبان ماه، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار عدد قوطی شیرخشک معمولی (رگولار) در کشور توزیع شد که عددی بی‌سابقه است. ‌به گزارش تسنیم حیدر محمدی افزود: افزایش توزیع نشان از افزایش سرعت تأمین و توزیع دارد و حاکی از آن است که کمبود شیرخشک رو به پایان بوده و بازار به سمت اشباع پیش می‌رود.