کافه گدار که در مهرماه تعطیل و تخلیه شده بود؛ در روزهای اخیر تبدیل به ستاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران شد. بنابر گزارش دیده‌بان ایران؛ علی مبینی‌دهکردی، مدیر شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ۷ مهرماه «کافه‌ها» را متهم کرده بود که به «مراکزی برای شبکه‌سازی» «علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی»، تبدیل شده‌اند.