شمس آقاجانی، شاعر و منتقد ادبی که مطالب بسیاری از وی در روزنامه‌ها و مجلات ادبی منتشر می‌شد در 55 سالگی از دنیا رفت. شمس آقاجانی در دهه 70 کار خود را از کارگاه داستان‌نویسی رضا براهنی آغاز کرد. از او شعرها و نقدهای بسیاری منتشر شده است و «سخن رمز دهان»، «مخاطب اجباری»، «درس‌های ادبی»، «چرا آخرین درنا باز می‌گردد»، «راوی دوم شخص»، «گزارش ناگزیری» از آثار این شاعر و منتقد ادبی است.  ظاهرا عوارض کرونا دلیل مرگ شمس آقاجانی بود.