مدیرکل حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان در مهر ماه از مترو و اتوبوس می‌توانند رایگان استفاده کنند.  به گزارش ایرنا، مهدی گلشنی افزود: در بحث ناوگان اتوبوس رانی ۴۳۰ دستگاه در حال اورهال است که تا پایان شهریور به مدار اضافه می‌شود. قرداد خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس‌ جدید داریم که از شهریور و مهر کم کم به سیستم اضافه می‌شود؛ تا پایان شهریور ۱۲ رام قطار اورهال می‌شوند. ۱۵۰ دستگاه ون نیز به ناوگان تاکسیرانی تا پایان شهریور اضافه می‌کنیم.