سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: خیرین به خانواده‌هایی که به دنبال ازدیاد نسل هستند، کمک کنند! محمدتقی آشوبی در اظهاراتی عجیب و قابل تامل با اشاره به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: امروزه خانواده‌هایی هستند که برای ازدیاد نسل و تحقق جوانی جمعیت، نیازمند مساعدت‌های مالی هستند که هدایت و جلب نیات و مشارکت خیران در این رابطه یکی از الزامات است.