یک کاربر فضای مجازی از زاویه یکی از خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر جامعه به بنرهای «حجاب میراث مادرهاست» در سطح شهر؛ نگاه کرده است. برترین‌ها نوشت: کاربری به نام پری به نکته جالبی درباره بنرهای سطح شهر تهران اشاره کرده: برای تبلیغ حجاب ایرادی نداره عکس زنان روی در و دیوار شهر باشه، اما بابت آگهی ترحیم لطفا بین گل‌ها عکس انتخاب کنید.