معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر هشدار داد: اگر تدابیر مناسب اتخاذ نشود در سال‌‌های آینده دچار بحران عرضه در بخش خدمات توانبخشی به سالمندان خواهیم شد. به گزارش فارس، پیمان نامدار،  ظرفیت توانبخشی در ایران را مناسب با رشد پیرسالی در کشور ندانست و گفت: با افزایش پیری جمعیت در ایران، اقدامات بسیاری در زمینه توانبخشی سالمندان لازم است که نیاز به حمایت ویژه دولت و حاکمیت را دارد. نامدار ادامه داد: اگر تدابیر مناسب انجام نشود در سال‌‌های آینده دچار بحران عرضه در بخش خدمات توانبخشی به سالمندان خواهیم شد. این درحالی‌است که هزینه دریافت این خدمات ارزان نیست و معمولا بیمه‌ها پوشش مناسب و کاملی انجام نمی‌دهند. به عنوان مثال هیچ یک از هزینه‌ها در بخش ارتوپدی فنی تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست. این مسئول تصریح کرد: اکنون حدود 10درصد جامعه را سالمندانی تشکیل می‌دهند که نیازمند توانبخشی‌اند و پیش‌بینی می‌شود تعداد این سالمندان تا ۲۰ سال آینده به ۲۵ درصد برسد.