معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اهداکنندگان مرگ مغزی (PMP) برابر با ۱۲.۲ بوده است که نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است. سعید کریمی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۵ هزار و ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور تحت عمل پیوند اعضا قرار گرفتند.