طرح جدید شهرداری تهران


برای اخذ عوارض از قبور!

در صورت تصویب شورای شهر تهران و تایید فرمانداری و بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران، از سال آینده سالیانه برای هر پلاک قبر عوارض گرفته می‌شود. به گزارش اکوایران، در لایحه بهای خدمات آرامستان‌ها در سال ۱۴۰۲ هزینه نگهداشت سالیانه قبور برای هر پلاک قبر ۱۶۴ هزار تومان پیشنهاد شده است. پیشنهاد اخذ عوارض از قبور در حالی است که پیشتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران بارها در سخنان خود تصریح کرده‌ بود با گران کردن شهر مخالف است و برای ارزان کردن تهران برنامه دارد. برنامه‌ای که البته با لوایح عوارض و بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری برای تصویب در شورا چندان همسو نیست و گران شدن عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲ در این لوایح بیش از پیش آشکار است.