تابلو پیکاسو در موزه ملی ایران، جعلی از آب درآمد

 

 

پژوهشگران مرمت آثار تاریخی تایید کردند تابلوی منسوب به «پیکاسو» که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود،‌ اصل نیست.

فتح‌الله نیازی، کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ‌فرهنگی درباره اصالت‌سنجی این تابلوی نقاشی که به پابلو پیکاسو، ‌نقاش اسپانیایی منسوب شده و در گنجینه موزه دوران اسلامی موزه ملی ایران نگهداری می‌شود، به ایسنا گفت: این پژوهش و اصالت‌سنجی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و با همکاری موزه ملی ایران انجام شده است که نتیجه آن در هفته پژوهش رسما اعلام شد.