مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان گفت: دانش‌آموزان دختر متأهل می‌توانند در نوبت روزانه مدارس ادامه تحصیل دهند.

به گزارش تسنیم، رابعه امامی رضوی افزود: در متن ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ مبنی بر ثبت‌نام و نحوه ادامه تحصیل دختران دانش‌آموزان ازدواج‌ کرده در مدارس روزانه آمده است که «دانش‌آموزان ازدواج‌کرده می‌‌توانند با رعایت شئونات دانش‌آموزی و اصول اخلاقی و تربیتی با دیگر دانش‌آموزان، مانند سایرین در مدارس روزانه ثبت‌نام و به تحصیل ادامه دهند».