طی چند روز گذشته در فضای مجازی اخباری مبنی بر اخراج ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج منتشر شده بود. هر چند رئیس دانشگاه یاسوج این خبر را کذب می‌داند، اما منکر تعلیق گروهی از دانشجویان نشده است.

به گزارش ایسنا، بهادر کرمی گفت: اخبار اخراج ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج کذب محض است و هیچ کدام صحت ندارد و احکام صادره تنها حکمی اولیه بازدانده هستند. اگر دانشجو قوانین و مقررات دانشگاه را رعایت کند بنایی بر اخراج دانشجو نداریم.

وی افزود: در صورتی که خانواده متعهد شود که این رفتار‌ها از سوی فرزندان دانشجوشان تکرار نشود احکام صادر را به حالت تعلیق درمی‌آوریم و دانشجویان به کلاس درس خود برمی‌گردند.