بر اساس اطلاعات پهنه بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۱۴۰۱) تاکنون، بارش‌های کشور در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۳.۳ درصد کاهش یافته است. در این بین در ۸ استان مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، خوزستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و بوشهر بارش‌ها در بازه اشاره شده صفر بوده است. در استان یزد، همدان و قزوین کاهش بارش‌ها به ترتیب ۹۹.۸ درصد، ۹۷.۸ و ۹۵.۷ درصد بوده است. همچنین در استان اصفهان بارش‌ها ۹۹.۹ درصد، در استان ایلام ۹۸.۷، در استان البرز ۹۷.۶ درصد، در استان تهران ۹۳.۶ درصد و در استان کرمان ۸۷.۹ درصد کاهش یافته است.