فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه از آغاز ارائه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد برای سربازان ماهر منقضی خدمت سال‌های ۱۳۹۷ به بعد خبر داد. به گزارش تسنیم، محمد زاده‌کمند اظهار کرد: تمامی سربازان منقضی خدمت ۱۳۹۷ به بعد که پیش، حین یا پس از خدمت سربازی، دوره‌های مهارت‌آموزی را طی کرده و گواهی‌نامه مهارتی دریافت کرده‌اند و در حال حاضر طرحی برای اشتغال دارند، می‌توانند برای دریافت وام به پلیس +۱۰ مراجعه و سنوات خود را ثبت کنند.