وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر پهنای باند اینترنت کاهش پیدا نکرده است، گفت: به دلیل مسائل امنیتی و برخی بحث‌هایی که این روزها وجود دارد، ممکن است محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور  در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما پهنای باند را به صورت مستمر رصد و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت روتین تامین می‌کنیم.