بعد از رسانه‌ای شدن خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به کانادا، کاربری در توئیتر درباره اینکه احسان نوحی بزنجانی،‌ فرزند کبری خزعلی،‌ رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آمریکا زندگی می‌کند، افشاگری کرد.

به گزارش سایت چند ثانیه، مهدی خزعلی با تایید این خبر گفت: نه تنها پسر کبری خانم؛ حتی خواهرزاده دیگرم، یعنی دختر ایشان نیز سال‌هاست که در آمریکا زندگی می‌کند.