دادستان عمومی و انقلاب آبادان خبر بازداشت رئیس شورای شهر این شهرستان را تایید کرد.

به گزارش دادگستری خوزستان، حمید مرانی‌پور اظهار کرد: اتهامات نامبرده مربوط به سال ۱۳۹۸ و قبل از انتخاب و انتصاب وی به عنوان رئیس شورای شهر این شهرستان است.

 وی اتهامات رئیس شورای شهر آبادان را تصرف عدوانی، انتقال منافع مال غیر (شهرداری به غیر) و تبانی در مزایده عنوان کرد و گفت: این شخص به همراه مسئول وقت سازمان پارک‌های شهرداری آبادان که به اتهام تبانی در مزایده دستگیر شده است، تحت قرارهای قانونی صادره در بازداشت به سر می‌برند.