خانواده سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، اعلام کردند که قرار بازداشت موقت او برای بار چهارم تمدید شد. سعید مدنی روز ۲۶ اردیبهشت بازداشت شد. این جامعه‌شناس قبلا نیز چندین بار در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده بود.