نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باندهایی در سازمان غذا و دارو هستند و باید ‌پاکسازی شوند، گفت: در همین رابطه هم به وزیر بهداشت تذکر داده‌ایم تا زودتر نسبت به پاکسازی در این سازمان اقدام کند.

محمدرضا احمدی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه مافیا در بازار دارو وجود دارد، افزود: اگر مافیای دارو در بازار دارو نبود، مراکزی همچون ناصر خسرو هم وجود نداشت. خیلی از داروها در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود، اما با قیمت گزاف سر از بازار آزاد درمی‌آورد؛ اینها نشان از وجود باندی در حوزه دارو است.

وی با بیان اینکه تعارض منافع در سازمان غذا و دارو وجود دارد، توضیح داد: وقتی مسئولی در سازمان غذا و دارو همزمان عضو هیات مدیره یک شرکت دارویی می‌شود، چیزی جز تعارض منافع نیست؛ این که افرادی با داشتن منافعی در شرکتی، مسئولیت داشته باشند تعارض منافع و خلاف قانون است.