یکی از پاساژ‌های معروف محدوده سه‌راه جمهوری تهران به علت ناایمنی و مشکلات فراوان در ساختار ساختمان در ۱۰ روز آینده تخلیه و مهر و موم می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ دراین باره گفت: با توجه به اهمیت موضوع ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، کمیته ایمنی در منطقه ۱۱ فعال شده و در همین باره مراجع ذیصلاح وضع ساختمان آزاد(معروف به دراکولا) را ناایمن و بحرانی تشخیص داده‌اند.