روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: در تفتیش انجام شده از منزل مسکونی متخلف، بقایای لاشه و پوست متعلق به گونه پلنگ ایرانی، بقایا و پوست گونه مرال و همچنین پوست یک راس گراز کشف و ضبط شد. به گزارش ایرنا، پلنگ ایرانی و مرال جزو گونه‌های حفاظت شده و در معرض انقراض کشورمان است.