در ساعت ۱۲ و ۳۴ دقیقه دیروز دوشنبه ۲۷ تیر ماه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ قصرشیرین استان کرمانشاه را لرزاند. این رخداد لرزه‌ای در ۱۶ کیلومتری قصر شیرین و ۴۲ کیلومتری سرپل ذهاب استان کرمانشاه و ۳۰ کیلومتری خانقین عراق بوده است.