دادستان یاسوج از پلمپ ۲۹ آرایشگاه زنانه در این شهر به دلیل ترویج بی‌بندوباری در فضای مجازی خبر داد سید علی ملک حسینی در خصوص وضعیت نابسامان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه افزود: با گذر اندکی در فضای مجازی استان، متأسفانه شاهد اقدامات غیرمتعارف و مجرمانه به ویژه از سوی برخی صنوف و به تبع ترویج بی‌بندوباری و هنجارشکنی هستیم.