رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: حداقل شهریه ثابت مدارس غیردولتی ۴ میلیون و حداکثر شهریه ۳۵ میلیون و ۶۰۰ تومان مشخص شده است. به گزارش ایرنا، احمد محمودزاده درباره میزان شهریه مدارس اظهار داشت: شهریه ثابت و فوق برنامه هر مدرسه به طور جداگانه در سامانه  www.Mosharekatha.ir اعلام شده است. وی افزود: هر مدرسه باید تابلو میزان شهریه را از آموزش و پرورش منطقه دریافت و در مدرسه نصب کند.