رئیس قوه قضاییه از آمادگی دستگاه قضا برای هم‌اندیشی با اعضای هیأت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین خبر داد و گفت: اصلاح قانون مطبوعات در زمان حاضر مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای  بیان کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته است و از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم بنابراین ما نیز نیازمند تحول در این مقوله هستیم.