مسئول نگهداری از تنها توله‌ یوز «ایران» در صفحه اینستاگرام خود با انتشار آخرین عکس‌ها از تنها توله یوز «ایران» که زنده مانده است نوشت: کار تیمی درست و اصولی همیشه بهترین راهکار است، افراد درست می‌توانند نقص‌های همدیگر را پوشش بدهند و نتیجه به نفع همه ما تمام بشود، حیف است که زمین از وجود چنین گونه‌های ارزشمندی محروم بشود.علیرضا شهرداری ادامه داد: به امید بقای یوزپلنگ آسیایی در تنها زیستگاه باقیمانده زمین یعنی ایران. با جان و دل از این موجود شگفت‌انگیز مراقبت می‌کنم اما یادمان باشد ما خواهان حفاظت سرسخت از طبیعت هستیم تا چند یوزپلنگ باقیمانده در طبیعت‌مان حفظ شوند و زیر سایه این موجود شگفت‌انگیز زیستگاه حفظ شود و دیگر جانوران در این زیستگاه خوش بدرخشند.