سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پروازهای تهران- نجف در پی ورود گسترده ریزگردها به آسمان عراق و بسته شدن فرودگاه نجف متوقف شده است.

به گزارش مهر، جواد صالحی افزود: دیروز یک پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد نجف انجام شده بود که پس از عبور از مرز هوایی کشورمان و محدودیت دید در عراق، بار دیگر به فرودگاه مبدآ بازگشت و نتوانست در فرودگاه نجف به زمین بنشیند.