پنج نماینده مجلس امضای خود را از پای طرح «استفاده بهینه‌ از آثار باستانی و گنج‌ها» برداشتند و تعدادی دیگر از نمایندگان پشیمان از امضای این طرح که براساس آن حفاری و کاوش در محوطه‌های باستانی و خرید و فروش آثار تاریخی در داخل و خارج از کشور آزاد می‌شود، در روزهای آینده نام و امضای خود را از این طرح پرحاشیه حذف می‌کنند.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس که یکی از نمایندگان امضاءکننده طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» به صدای میراث گفت که پیش از امضای طرح جزئیات آن‌را مطالعه نکرده بود و پس از آن که متوجه جزئیات آن و حساسیت‌های ایجاد شده نسبت به ارایه این طرح در افکارعمومی و جامعه کارشناسی شد، امضای خود را از پای این طرح پس گرفته است.