روز پنجشنبه، شماری از معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در شهرهای گوناگون کشور دست به گردهمایی‌های اعتراضی زدند. معلمان ازجمله در تهران، آمل، اردبیل، مریوان، سقز، سنندج بیجار، خراسان شمالی، قزوین، شیراز، کرج و رشت تجمع کردند.شورای هماهنگی در بیانیه خود خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تمکین مسئولان نظام به قانون اساسی و اجرای اصول ۲۶ ،۲۷ ، ۳۰ و فصل سوم قانون اساسی که در آن حقوق ملت به رسمیت شناخته‌شده، اجرای درست رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  و همچنین آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به برخوردهای توأم با خشونت با فرهنگیان، شده‌اند.