سخنگوی ستاد امر به معروف گفت: واردات مشروبات الکلی مستقیما به مقصد‌های مشهد، قم و شیراز صورت می‌گیرد.به گزارش رسا، سیدعلی خان‌محمدی افزود: با ۶۰ درصد کارخانه‌های الکل‌سازی ۱۰۰ درصد نیاز جامعه تأمین می‌شود چرا باید کارخانه‌های جدیدی احداث شود و به نظر می‌رسد برخی از این تولیدات استفاده خوراکی پیدا می‌کند.به گفته او واردات مشروبات الکلی به مقصد‌ مشهد، قم و شیراز مستقیما صورت می‌گیرد که نشان از برنامه‌ریزی فرهنگی برای این شهر‌ها دارد.