عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حذف غربالگری جنین گفت: با حذف غربالگری تعداد افرادی که دچار ناهنجاری‌های مادرزادی هستند افزایش پیدا می‌کند، با اجرای این قانون عملاً ناهنجاری‌ها را تشخیص نمی‌دهیم و نه‌تنها تعداد افراد با معلولیت در جامعه بیشتر می‌شود.

به گزارش عصر ایران، محمدعلی محسنی بندپی اظهار کرد: یکی از اشتباهات مجلس این بود که طرح‌های مهمی چون طرح حمایت از جمعیت و تعالی خانواده را غیرعلنی و به‌صورت اصل ۸۵ بررسی کرد؛ ای‌کاش طرح جمعیت در صحن مجلس موردبررسی قرار می‌گرفت.