افرادی که واکسن ایرانی تزریق کرده باشند اجازه سفر به عراق را ندارند.

در تازه‌ترین مقرراتی که از سوی کشور عراق به شرکت‌های گردشگری و هواپیمایی اعلام شده است، تمام مسافران بالای ۱۲ سال می‌توانند با ارائه گواهی معتبر واکسیناسیون کرونا که از آخرین نوبت تزریق آن ۱۴ روز گذشته باشد، یا با ارائه جواب منفی آزمایش PCR در محدوده ۷۲ ساعت تا پرواز ورودی، به کشور عراق سفر کنند.

به گزارش ایسنا، در مقررات جدید سفر به عراق، واکسن‌های مورد تایید برای سفر به این کشور، فایزر، مدرنا، آسترازنکا، جانسون، سینوفارم و سینوواک اعلام شده است.با این حال مدیر کل امور مرزی وزارت کشور به ایلنا گفت: هنوز مکتوبه‌ای رسمی از طرف وزارت خارجه در مورد واکسن‌های مورد تایید کشور عراق به دست‌مان نرسیده است.