سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اعضای باند چهار نفره سارقان درختان در محله یافت آباد خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ پیمان لطیفی با بیان اینکه ماموران حین گشت زنی، خودرو وانت نیسانی را با تعدادی تنه درخت مشاهده کردندگفت: ماموران جهت بررسی بیشتر به خودرو مراجعه کردند اما پس از مراجعه ماموران، متهمان که دو نفر جلو و دو نفر عقب نشسته بودند با سرعت متواری و طی یک عملیات پلیسی دستگیر شدند. در بازرسی اولیه از خودرو تعداد ۲۰ تنه درخت و تعداد ۵ عدد انواع اره و ۲ عدد داس بزرگ کشف شد و در ادامه متهمان به بزه انتسابی سرقت، قطع درختان و فروش آنها اعتراف کردند.