مدیرعامل انجمن اوتیسم گفت: از هر ۵۹ تولد یک بیمار اوتیسمی به دنیا می‌آید.

به گزارش فارس، سعیده صالح غفاری بیان کرد: علت این امر نیز مشخص نیست اما می‌توان گفت مسائلی مانند سن بالای ازدواج، آلودگی زیست‌محیطی، سزارین و سابقه ژن افراد بر این مسئله تأثیر داشته باشد.