مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، جزئیات فروش عمارت شهرداران را تشریح کرد.به گزارش ایلنا، حسن محمدحسن زاده درباره جزئیات فروش ملک اقدسیه معروف به عمارت شهرداران گفت: ملک کارشناسی رسمی و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، قیمت‌گذاری می‌شود، مزایده برگزار  و در مزایده ملک باقیمت بالاتر از پایه‌گذاری فروخته می‌شود. او درباره قیمت این ملک گفت: در مزایده اول قیمت این ملک ۸۱ میلیارد پایه‌گذاری شد که کسی در آن مزایده شرکت نکرد. مدتی بعد دوباره قیمت‌گذاری شد و به مزایده گذاشته و باقیمت ۱۳۵ میلیارد تومان پایه‌گذاری شد و درنهایت باقیمت ۱۵۴ میلیارد تومان به فروش رسید. به گفته حسن‌زاده پول فروش ملک اقدسیه برای پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.