وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به اخراج برخی از اساتید اظهار کرد: روند جذب اعضای هیئت‌علمی و تبدیل وضعیت آن‌ها و ارتقای هیئت‌علمی آن‌ها یک روش علمی و سیستماتیک است که در هر دانشگاه انجام می‌شود. به گزارش ایسنا، محمدعلی زلفی گل گفت: این‌گونه موارد مربوط به دانشگاه‌ها را نباید سیاسی کنیم زیرا هر دانشگاهی استقلال خاص خود را دارد. همچنین گروه‌های آموزشی و هیئت‌های علمی جذب حوزه اختیارات خود را دارند و بر اساس قواعد جاری و ساری خود تصمیم‌گیری می‌کنند.