اخراج محمدفاضلی جامعه‌شناس معروف از دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی، حکمی مبنی بر عدم نیاز به محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشکده صادر کرده که این حکم به معنی اخراج وی از دانشگاه تلقی می‌شود. به گزارش جماران؛ «محمد فاضلی» استاد دانشگاه طراح گزارش علمی حادثه پلاسکو است که درست در سالگرد حادثه حکم اخراجش صادر شده است. فاضلی در سال‌های گذشته رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بوده است.

    

 

قاضی صومعه‌سرایی که اجازه ازدواج دختر ۱۳ساله را صادر نکرد، خبرساز شد.

براساس رای منتشر شده، خواستگار این دختر مردی 25 ساله است که به دلیل سن پایین دختر، خانواده او برای ثبت ازدواج به حکم قاضی نیاز داشتند.مطابق قانون مدنی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.سید حسین موسوی‌فر، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی صومعه سرا با استناد به درخواست ازدواج برای یک دختر دانش آموز 13 ساله، وضعیت روحی و عاطفی او را برای پذیرش نقش همسری و احتمالا مادری آماده تشخیص نداد.