خانواده نوجوانان ایلامی که روز پنج شنبه در اثر برخورد با مین در مرز مهران مجروح شده بودند از عدم رسیدگی‌های مناسب درمانی در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام ابراز نارضایتی می‌کنند.

دایی یکی از مجروحین این دو نوجوان با ابراز گله‌مندی از عدم رسیدگی‌های درمانی به این دو نوجوان به خبرنگار ایلنا در ایلام گفت: پس از وقوع حادثه‌ای که برای این دو نوجوان ۶ و ۱۲ ساله افتاد آنها را به بیمارستان امام حسین شهر مهران اعزام کردند. بعد از ویزیت توسط پزشک بیمارستان مهران آنها را به بیمارستان امام خمینی شهر ایلام اعزام کردند و در آنجا توسط کادر درمان مورد معالجه قرار گرفتند. در بیمارستان امام خمینی ایلام، پانسمان‌های این دو کودک را عوض کردند و گفتند که اینجا چشم پزشک نداریم و باید آنها را به مطب خصوصی ببرید. حال مجروحین را با همان شرایط وخیمی که داشتند به خانه( سیاه چادر) در مهران بردند.