مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران بابیان اینکه بیش از ۲۵ هزار بیمار در کشور چشم‌انتظار پیوند عضو هستند، گفت: در هر شبانه‌روز ۷ تا ۱۰ نفر از هم‌وطنان به علت تأمین نشدن عضو پیوندی، جان خود را از دست می‌دهند.به گزارش ایرنا، کتایون نجفی زاده بیان کرد: با افزایش ۳۰ درصدی اهدای عضو افراد مرگ مغزی، می‌توان همه بیماران چشم‌انتظار پیوند کشور از مرگ و معلولیت نجات داد.او افزود: افراد با دریافت کارت اهدای عضو رضایت قلبی خود را به این کار خیر اعلام می‌کنند و مطالعات نشان می‌دهد که اگر خانواده‌ها از تصمیم عزیز خود به اهدای عضو آگاه باشند، نزدیک به ۱۰۰ درصد موافقت می‌کنند، در غیر این صورت شانس پیوند عضو فقط ۴۸ درصد است.