گروهی از معلولان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان افزایش مستمری معلولان شدند.در این نامه که در سایت کارزار منتشر شد و بیش از 11 هزار امضا داشته پیشنهاد شده است تا مشابه ماده ۲۷ فصل نهم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب سال ۱۳۹۷، کمک‌هزینه معیشت مددجویان فاقد شغل و درآمد، از ۳۵۰ هزار تومن به ۲٫۲۴۶٫۸۰۰ تومان (حداقل دستمزد سالیانه) افزایش یابد. به اعتقاد نویسندگان این نامه این تصمیم کمک بزرگی به افزایش رفاه این قشر خواهد بود.