معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته‌شده است.

به گزارش مهر، مسعود قادی پاشا اعلام کرد: پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در بحث مواد مصرفی، دستگاه‌های آنالیز ژنتیک و ... نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعاً کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.