به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وزیر پیشنهادی صلاحیتش در کمیسیون آموزش برای وزارت آموزش و پرورش تایید شد.

به گزارش ایسنا، او گفت: جلسه دیروز کمیسیون که با حضور یوسف نوری وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد به جمع‌بندی بررسی صلاحیت وی پرداختیم، در ابتدای این نشست نمایندگان به دغدغه‌های خود و مطالبات فرهنگیان اشاره کردند.

در پایان بررسی‌ها میزان رضایت اعضای کمیسیون از برنامه‌ها، سوابق و صلاحیت وزیر پیشنهادی به رای گذاشته شد و اکثریت اعضای کمیسیون به صلاحیت وزیر پیشنهادی رأی مثبت دادن.