محمدعلی کیانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بررسی‌های انجام شده از نتایج واکسیناسیون در جهان نشان می‌دهد خطر مرگ و میر در افرادی که واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند ۴۰ برابر بیشتر از افرادی است که این واکسن را دریافت کرده‌اند.به گزارش ایرنا به گفته او بیش از ۸۵ درصد مرگ‌های فعلی مربوط به کسانی است که واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند بنابراین از تمامی کسانی که تاکنون برای واکسیناسیون اقدام نکرده‌اند می‌خواهیم برای سلامتی خود، خانواده و افراد جامعه در این برنامه مشارکت داشته باشند.